Vatten och avlopp - Serviceanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst gör du serviceanmälan för vatten och avlopp.

Denna anmälan är första steget till en VA-anslutning. Du kommer att få förslag på anslutningskostnad som du kan acceptera eller avslå innan arbete utförs.

Efter utfört arbete för VA-anslutningen tas kontakt med mätaransvarig 0512-317 59 för installation av vattenmätare och släppa på vattnet, när så har skett skickas faktura för VA-installationen. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa