Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

Handläggningstid är 4-6 veckor.

Mer information om parkeringstillstånd

Mer information om parkeringstillstånd finns på vara.se

Blankett

Har du ingen möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänst finns blankett att ladda ner och skriva ut via knappen Ansökan p-tillstånd.pdf.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, exempelvis Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa