Stiftelser - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketter för ansökan i olika stiftelser.

  • Alma Svenssons donationsstiftelse
  • John och Mia Johanssons stiftelse

Hantering av personuppgifter

När en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, givet att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid skyddade personuppgifter bör kontakt därför tas med kommunens kansliavdelning. De personuppgifter som lämnas på blanketten behövs för att kommunen ska kunna utföra sina uppgifter enligt samtycke. Blanketten kommer att bevaras i kommunens diarium. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som kommunstyrelsen har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag från kommunstyrelsen. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och syftet med behandlingen Kommunstyrelsen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
vara.kommun@vara.se
0512-310 00