Cistern - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du om en cistern ska installeras eller tas ur bruk.

Installation av cistern

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja ska i god tid före installationen informera miljö- och byggnadsnämnden.

Informationsplikten gäller för cisterner:

  • som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • som rymmer mer 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

Ta cistern ur bruk - Vad ska jag göra när cisternen inte behövs längre?

När en cistern och dess rörledningar ska tas ur bruk ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

De krav som ställs när en cistern tas ur bruk är att den ska tömmas och rengöras samt, om det är möjligt, plockas bort. Påfyllningsanslutningen ska tas bort så att påfyllning inte kan ske av misstag i framtiden. 

Underjordiska cisterner är ibland svåra att avlägsna. Dessa ska fyllas helt med sand så att marksättningar undviks om cisternen rostar sönder.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa