Vara Snabb - Ansökan

LÄS MER

Du mellan 13 och 26 år kan söka pengar för kulturprojekt av engångskaraktär, som till exempel filmvisning, skateboardtävling, konsert eller något helt annat som du vill genomföra. Projektet ska rikta sig till andra unga och vara offentligt.

Du måste bo i Vara kommun.

Under sommaren är handläggningstiden längre. Var gärna ute i god tid!

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: kommun@vara.se

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa