Vara Snabb - Ansökan

LÄS MER

Du mellan 13 och 26 år kan söka pengar för kulturprojekt av engångskaraktär, som till exempel filmvisning, skateboardtävling, konsert eller något helt annat som du vill genomföra. Projektet ska rikta sig till andra unga och vara offentligt.

Du måste bo i Vara kommun.

Under sommaren är handläggningstiden längre. Var gärna ute i god tid!

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa