Spridning av kemiska bekämpningsmedel - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. För att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd från miljöskyddsnämnden.  Om det krävs anmälan eller tillstånd beror bland annat på inom vilket område spridning ska ske, men också vilken typ av medel (växtskyddsmedel eller biocidprodukt) som ska användas. 

Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det kemiska bekämpningsmedel som du avser sprida.

Anmälan

En anmälan behövs om du ska sprida bekämpningsmedel på:

  • banvall
  • område större än 1000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt (gäller ej åkermark)
  • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat

Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Anmälan ska göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

För en anmälan behöver du förbereda följande att bifoga anmälan (som filer):

  • Preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
  • Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade
  • Behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
  • Eventuell informationsanslag (om det är aktuellt för ärendet att informera)

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa