Verksamhet med solarium - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du verksamhet enligt 10 § i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. 

Anmälan ska enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter innehålla 

  1. uppgifter om verksamhetens adress med kontaktuppgifter till ägare och verksamhetsutövare, 
  2. uppgift om verksamheten är bemannad eller obemannad, 
  3. uppgift om solariernas UV-typ, och
  4. solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010. 

Om anmälan avser tillståndspliktig solarieverksamhet ska Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsnummer anges och de tillståndsvillkor som gäller för tillståndet bifogas.

Inför din ansökan

  • Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter komplett anmälan.
  • Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige för handläggning av ärendet.
  • Din ansökan är en allmän handling.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa