Beställning av betygskopia från kommunarkivet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du få ut en kopia av betyg som är äldre än 3 år från skolor som drivits i Vara kommuns regi.

Betygskopior sparas 3 år ute på skolorna och därefter bevaras de i kommunarkivet. Är betyget mindre än 3 år gammalt ber vi er istället kontakta respektive skola direkt.

Tänk på att originalbetyg är en värdehandling som ska hanteras varsamt och bevaras för framtida bruk. Vi kan kopiera en betygskopia men ett original går aldrig att återskapa. Gör alltid egna kopior om ditt betyg bara finns i ett exemplar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa