Upphandling enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) av hemtjänst - Ansökan

LÄS MER

Här kan du som utförare ladda ner blankett för ansökan avseende upphandling enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) av hemtjänst.

Blanketten skickas in via e-post till sociala@vara.se

eller 

Socialförvaltningen
Vara kommun
Stora torget 8
534 81 Vara

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Kommunfullmäktige och socialnämnden i Vara kommun har beslutat om valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem ( LOV). Inledningsvis gäller valfrihetssystemet serviceinsatser i hemtjänsten. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vara kommun som har beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra serviceinsatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, konkurrensutsätta den kommunala egenregin och stimulera företagandet

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
sociala@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sociala@vara.se