Lämna synpunkter och klagomål: Socialtjänst, omsorg, kommunal hälso- och sjukvård

LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar du synpunkter och klagomål på socialtjänst, omsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Vad är klagomål och synpunkter?

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar.

Vi vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med invånare, besökare och övriga.

Anonym

Du kan vara anonym om du önskar det. Dina synpunkt tas ändå emot av berörd förvaltning.

Du kan inte överklaga beslut i e-tjänsten

Hur du gör för att överklaga får du information om i samband med att du får ett beslut. Har du frågor kan du kontakta din handläggare. 
 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa