Färdtjänst - Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksfärdtjänst ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt till ort utanför Västra Götalands län
Ansökan om riksfärdtjänst lämnas till färdtjänsthandläggare på socialförvaltningen i kommunhuset och skall inlämnas cirka 14 dagar före resan skall genomföras.

Läs mer om hur Vara kommun hanterar riksfärdtjänst...

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa