Grannintyg vid installation av värmepump

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett Grannintyg vid installation av värmepump. 

Grannintyg ska skrivas med annan markägare om del av anläggning förläggs på annans mark eller om bergvärmehål borras alt kollektor placeras närmare än 10 m från grannens tomtgräns.
Ett grannintyg är endast vägledande. 

Blanketten kan du lämna in på kommunens Kontaktcenter vid Stora Torget i Vara eller skicka in.

E-post: miljo.bygg@vara.se
Post: Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 Vara