Anmälan av skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård, till exempel i de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. 

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna e-tjänst anmäler du skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård.

Ärendet skickas vidare till Vara kommuns försäkringsbolag för vårdskador och hanteras av dem.

Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel. 

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: sociala@vara.se 

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa