Kulturstipendier

LÄS MER

Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet. Kulturstipendierna delas ut till personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.
– Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.
– Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Kulturstipendierna delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Ansök eller nominera senast 31 mars.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa