Simskoleanmälan

LÄS MER

Här kan du göra anmälan till simskola.

Vara badhus

Telefon: 0512-311 82
E-post: kommun@vara.se

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter