Vattenmätare- avläsning inlogg med Bank-Id

LÄS MER

För att du ska betala rätt avgift för ditt vatten behöver du läsa av din vattenmätare och meddela värdet till oss. Här kan du lägga in din avläsning.