Klagomål förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och gymnasieskola

LÄS MER

Klagomål förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och gymnasieskola

Det går att vara anonym om man önskar det och din synpunkt tas ändå emot av berörd förvaltning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa