Klagomål förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och gymnasieskola

LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar du in klagomål som gäller skolverksamhet i förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och gymnasieskola.

Du kan vara anonym om du önskar det. Dina synpunkt tas ändå emot av berörd förvaltning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa