Tyck till om kommunen (Bättre Vara - lämna synpunkt eller klagomål)

LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar du in dina förslag på hur vi skapar en ännu bättre och trivsammare kommun att leva och bo i.

Det går att vara anonym om du önskar det. Ditt förslag tas ändå emot av berörd förvaltning, men du kommer inte få någon återkoppling i ditt ärende.

Felanmälan offentlig miljö

Gäller ditt ärende en felanmälan eller synpunkt på den offentliga miljön i Vara kommun, till exempel gator, parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter? Gör din felanmälan via e-tjänsten för felanmälan på offentlig miljö. Ditt ärende hamnar då direkt hos rätt förvaltning och personer som ska hantera din felanmälan.

Klagomål förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och gymnasieskola

Gäller ditt ärende klagomål på skolverksamhet i förskola, fritidshem, förskoleklass/grundskola och gymnasieskola gör du registrering av ärende via e-tjänsten för klagomål på skolverksamhet. Ditt ärende hamnar då direkt hos rätt personer på bildningsförvaltningen.

Synpunkter och klagomål på socialtjänst, omsorg, kommunal hälso- och sjukvård 

Gäller ditt ärende en synpunkt eller klagomål på socialtjänst, omsorg, kommunal hälso- och sjukvård registrerar du ditt ärende via e-tjänst Lämna synpunkter och klagomål: Socialtjänst, omsorg, kommunal hälso- och sjukvård. Ditt ärende hamnar då direkt hos rätt personer på socialförvaltningen.

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: kommun@vara.se 

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är ansvarig nämnd för registrerat ärende. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa